Obsługa prawna w 34 państwach na 5 kontynentach!

Kancelaria zapewnia szeroki wachlarz usług z zakresu prawa sportowego oraz międzynarodowego – w szczególności w zakresie rozwiązywania sporów i windykacji zagranicznej oraz negocjacji umów o charakterze transgranicznym.

Urszula Wach-Górny
RADCA PRAWNY
BIURO W KRAKOWIE
urszula.wach@balazinski.eu
wybrane publikacje

Radca prawny, związana z Kancelarią od momentu jej założenia. Wspólnik.

Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka studiów kulturoznawczych specjalizacja Cywilizacje Dalekiego Wschodu na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Studentka studiów doktoranckich w Katedrze Socjologii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie działalności podmiotów gospodarczych, w szczególności z obszaru prawa spółek i prawa cywilnego. Posiada kilkuletnie doświadczenie w reprezentowaniu podmiotów gospodarczych w sporach, zarówno na etapie przedsądowym, jak i na etapie sądowym. Z sukcesami reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi. W ramach prowadzonej obsługi prawnej kompleksowo wspiera przedsiębiorców z branży deweloperskiej, handlowej, a także produkcyjnej, zarówno w zakresie relacji z innymi przedsiębiorcami, jak i z organami administracji państwowej i samorządowej. Poza obsługują podmiotów gospodarczych świadczy też pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego i prawa rzeczowego, w szczególności w zakresie zarządu rzeczą wspólną.

Pasjonat literatury, jak również kultury Japonii, co skutkowało publikacjami z pogranicza kulturoznawstwa i prawa.

Biegle posługuje się językiem angielskim oraz językiem włoskim w stopniu podstawowym.

 

 1. Współczesne zagadnienia społeczno-polityczne Okinawy w relacjach Waszyngton-Tokio-Naha, [w:] J. Marszałek-Kawa, K. Skonieczka (red.) „Współczesna Japonia – dylematy i wyzwania”, Toruń 2014;
 2. Między prawem a kulturą – kilka uwag na temat recepcji zachodnich rozwiązań prawnych na japoński grunt społeczno-kulturowy, [w:] „Gdańskie studia Azji Wschodniej”, Zeszyt 7, 2015, współautorstwo;
 3. Instytucja gyoseishido, jako japońska inspiracja dla rozwoju koncepcji alternatywnych form rozwiązywania sporów w prawie administracyjnym, [w:] Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ, nr 8/2017, współautorstwo;
 4. Stabilność kontraktowa w przepisach FIFA i Polskiego Związku Piłki Nożnej, [w:] P. Dobosz, M. Biliński (red.) „Problemy ochrony prawnej sportowego dziedzictwa kulturowego i mechanizmy prawa sportowego”, Kraków 2018.
 5. Cultural defence a prawo do zachowania nazwiska w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej [w:] Przegląd Prawa Publicznego nr 10 (175) /2021 ss.53 i n.

PRO PUBLICO BONO

Zespół Kancelarii, poza codzienną działalnością, współorganizuje oraz uczestniczy w licznych akcjach charytatywnych, jak również świadczy pomoc prawną pro publico bono.

ZAŁOŻYCIEL

Maciej

Bałaziński

ZAŁOŻYCIEL / WSPÓLNIK ZARZĄDZAJĄCY
zobacz więcej

WSPÓLNICY

Urszula

Wach-Górny

RADCA PRAWNY
BIURO W KRAKOWIE
zobacz więcej

Katarzyna

Kempa-Tylus

RADCA PRAWNY
BIURO W RADOMSKU
zobacz więcej

RADCOWIE PRAWNI

Konrad Twardowski

RADCA PRAWNY
BIURO W KRAKOWIE
zobacz więcej

Karolina Letniowska

ADWOKAT
BIURO W GDAŃSKU
zobacz więcej

APLIKANCI

Krystian Nowak

APLIKANT RADCOWSKI
BIURO W KRAKOWIE
zobacz więcej

OF COUNSEL

Tomasz Bałaziński

RADCA PRAWNY
BIURO W TYCHACH
zobacz więcej

Piotr Ćwiertnia

ADWOKAT
BIURO W KRAKOWIE
zobacz więcej

PERSONEL ADMINISTRACYJNY

Joanna Szybiak

Kierownik Sekretariatu
Biuro w Krakowie
zobacz więcej

DANE KONTAKTOWE:

BIURO W KRAKOWIE

UL. PODZAMCZE 22/1,
31-003 KRAKÓW

(+48) 12 422 70 35
(+48) 12 422 70 35

 

Kancelaria jest otwarta w godzinach od 9.00 do 17:00, jednak można nas zastać w pracy również zdecydowanie później oraz stanowczo wcześniej.

napisz do nas

 • BIURO W GDAŃSKU
  UL. JAŚKOWA DOLINA 81,
  80-286 GDAŃSK
 • BIURO W RADOMSKU
  UL. TYSIĄCLECIA 4/1,
  97-500 RADOMSKO
 • BIURO W TYCHACH
  UL. RYBNA 59 B,
  43-100 TYCHY