Obsługa prawna w 34 państwach na 5 kontynentach!

Kancelaria zapewnia szeroki wachlarz usług z zakresu prawa sportowego oraz międzynarodowego – w szczególności w zakresie rozwiązywania sporów i windykacji zagranicznej oraz negocjacji umów o charakterze transgranicznym.

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), niniejszym przekazuje następujące informacje dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych osobowych:

1. [Administrator Danych]

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Maciej Bałaziński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Prawna Maciej Bałaziński i Współpracownicy.

2. [Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych]

Z Administratorem Pana/Pani danych osobowych możesz skontaktować się poprzez tel. 12 422 70 35
e-mail: kancelaria@balazinski.eu lub pisemnie na adres: ul. Podzamcze 22/1, 31-003 Kraków.

3. [Przetwarzane dane osobowe]

Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

 • dane identyfikujące, a w szczególności imię i nazwisko, PESEL (w przypadku przedsiębiorców również nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, REGON), data urodzenia, płeć, obywatelstwo,
 • dane kontaktowe: adres zamieszkania, adres do korespondencji (w przypadku przedsiębiorców również adres prowadzonej działalności gospodarczej), podane przez Panią/Pana numery telefonów (domowy, służbowy, komórkowy), adres e-mail.

4. [Obowiązek podania danych osobowych]

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji umowy o świadczenie na Pana/Pani rzecz usług prawnych. Jeżeli dane osobowe nie zostaną przez Pana/Panią podane to nie będzie możliwości prawidłowego świadczenia tych usług. Podanie danych osobowych dla celów marketingowych jest w pełni dobrowolne. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. [Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych]

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy – podstawą prawną przetwarzana danych jest niezbędność przetwarzania w celów wykonania umowy,
 • obsługi podatkowej i rachunkowej - podstawą prawną przetwarzana danych jest niezbędność przetwarzania w celów wykonania umowy,
 • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
 • Pana/Pani zgoda.

6. [Okres przechowywania danych osobowych]

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a w szczególności do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z odrębnych przepisów.
Dane dla celów marketingowych będą przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.
Dane gromadzone w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną będą przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu.

7. [Informacja dot. zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania)]

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.

8. [Odbiorcy danych osobowych]

Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane:

 • upoważnionym pracownikom oraz osobom współpracującym z Administratorem,
 • podmiotom przewarzającym dane w naszym imieniu, a w szczególności podmiotom świadczącym usługi doradcze, dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe,
 • podmiotom przetwarzającym dane we własnym imieniu, a w szczególności podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, organom i instytucjom państwowym w zakresie niezbędnym dla wykonania umowy (w tym sądy) oraz przewidzianym odrębnymi ustawami oraz innym podmiotom i podwykonawcom w zakresie niezbędnym do wykonania umowy.

9. [Prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych]

Przysługują Panu/Pani następujące prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych:

 • Prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych,
 • Prawo sprostowania danych osobowych,
 • Prawo usunięcia danych osobowych,
 • Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

10. [Przekazywanie danych osobowych do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego]

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

PRO PUBLICO BONO

Zespół Kancelarii, poza codzienną działalnością, współorganizuje oraz uczestniczy w licznych akcjach charytatywnych, jak również świadczy pomoc prawną pro publico bono.

ZAŁOŻYCIEL

Maciej

Bałaziński

ZAŁOŻYCIEL / WSPÓLNIK ZARZĄDZAJĄCY
zobacz więcej

WSPÓLNICY

Urszula

Wach-Górny

RADCA PRAWNY
BIURO W KRAKOWIE
zobacz więcej

Katarzyna

Kempa-Tylus

RADCA PRAWNY
BIURO W RADOMSKU
zobacz więcej

RADCOWIE PRAWNI

Konrad Twardowski

RADCA PRAWNY
BIURO W KRAKOWIE
zobacz więcej

Karolina Letniowska

ADWOKAT
BIURO W GDAŃSKU
zobacz więcej

APLIKANCI

Krystian Nowak

APLIKANT RADCOWSKI
BIURO W KRAKOWIE
zobacz więcej

OF COUNSEL

Tomasz Bałaziński

RADCA PRAWNY
BIURO W TYCHACH
zobacz więcej

Piotr Ćwiertnia

ADWOKAT
BIURO W KRAKOWIE
zobacz więcej

PERSONEL ADMINISTRACYJNY

Joanna Szybiak

Kierownik Sekretariatu
Biuro w Krakowie
zobacz więcej

DANE KONTAKTOWE:

BIURO W KRAKOWIE

UL. PODZAMCZE 22/1,
31-003 KRAKÓW

(+48) 12 422 70 35
(+48) 12 422 70 35

 

Kancelaria jest otwarta w godzinach od 9.00 do 17:00, jednak można nas zastać w pracy również zdecydowanie później oraz stanowczo wcześniej.

napisz do nas

 • BIURO W GDAŃSKU
  UL. JAŚKOWA DOLINA 81,
  80-286 GDAŃSK
 • BIURO W RADOMSKU
  UL. TYSIĄCLECIA 4/1,
  97-500 RADOMSKO
 • BIURO W TYCHACH
  UL. RYBNA 59 B,
  43-100 TYCHY