Legal services in 34 countries on 5 continents!

Our Legal Office provides an expansive spectrum of services in sports law and international law – in particular with respect to dispute resolution and overseas debt recovery, as well as contract negotiations of a transboundary character.

Urszula Wach-Górny
LEGAL COUNSEL
OFFICE IN KRAKÓW
urszula.wach@balazinski.eu
publications

Legal counsel associated with our Legal Office since its establishment. Partner.
Urszula graduated with honours in Law at the Faculty of Law and Administration at the Jagiellonian University in Krakow. She specialized in cultural studies and Civilizations of the Far East, at the Faculty of Philology of the Jagiellonian University. She is a member of the District Chamber of Legal Counsels in Krakow.
PhD student at the Department of Sociology of Law at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University.
Urszula specializes in legal counselling for business entities, in particular in the field of company law and civil law. She has several years of experience in representing business entities in legal disputes, both at pre-judicial and judicial stage. She represents Clients before state courts, administrative courts and administrative authorities with great success. As part of legal services she provides, she offers comprehensive support to entrepreneurs in property development, commerce and production, in terms of developing relationships and networking with other entrepreneurs as well as administrative authorities and local governments. Apart from providing legal services to business entities, Urszula provides legal aid in family and property matters, in particular with regard to the management of joint property.
Urszula is a literature enthusiast and has passion for Japanese culture. Her diverse interests have resulted in several intersectoral publications in the field of cultural studies and law.
She speaks fluent English and Italian on communicative level.

 

 1.  Współczesne zagadnienia społeczno-polityczne Okinawy w relacjach Waszyngton-Tokio-
  Naha, [w:] J. Marszałek-Kawa, K. Skonieczka (red.) „Współczesna Japonia – dylematy i
  wyzwania”, Toruń 2014;
 2. Między prawem a kulturą – kilka uwag na temat recepcji zachodnich rozwiązań prawnych na
  japoński grunt społeczno-kulturowy, [w:] „Gdańskie studia Azji Wschodniej”, Zeszyt 7, 2015,
  współautorstwo;
 3. Instytucja gyoseishido, jako japońska inspiracja dla rozwoju koncepcji alternatywnych form
  rozwiązywania sporów w prawie administracyjnym, [w:] Internetowy Przegląd Prawniczy
  TBSP UJ, nr 8/2017, współautorstwo;
 4. Stabilność kontraktowa w przepisach FIFA i Polskiego Związku Piłki Nożnej, [w:] P. Dobosz, M.
  Biliński (red.) „Problemy ochrony prawnej sportowego dziedzictwa kulturowego i mechanizmy prawa sportowego”, Kraków 2018.
 5. Cultural defence a prawo do zachowania nazwiska w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej [w:] Przegląd Prawa Publicznego nr 10 (175) /2021 ss.53 i n.

PRO BONO PUBLICO 

Apart from its daily activities, our Team co-organizes and participates in numerous charity campaigns and provides pro publico bono legal aid.

FOUNDER

Maciej

Bałaziński

FOUNDER / MANAGING PARTNER
read more

PARTNERS

Urszula

Wach-Górny

LEGAL COUNSEL
OFFICE IN KRAKÓW
read more

Katarzyna

Kempa-Tylus

LEGAL COUNSEL
OFFICE IN RADOMSKO
read more

ATTORNEYS

Konrad Twardowski

LEGAL COUNSEL
OFFICE IN KRAKÓW
read more

Karolina Letniowska

ATTORNEY
OFFICE IN GDAŃSK
read more

TRAINEES

Krystian Nowak

LEGAL COUNSEL TRAINEE
OFFICE IN KRAKÓW
read more

OF COUNSEL

Tomasz Bałaziński

LEGAL COUNSEL
OFFICE IN TYCHY
read more

Piotr Ćwiertnia

ATTORNEY
OFFICE IN KRAKÓW
read more

OFFICE ADMINISTRATION

Joanna Szybiak

Head of the Secretariat
Office in Kraków
read more

CONTACT DATA:

OFFICE IN KRAKÓW

PODZAMCZE ST. 22/1,
31-003 CRACOW

(+48) 12 422 70 35
(+48) 12 422 70 35

 

Our Office is open between 9am and 5pm, but you can find us at work significantly later or considerably earlier too.

Contact us

 • OFFICE IN GDAŃSK
  JAŚKOWA DOLINA ST. 81,
  80-286 GDAŃSK
 • OFFICE IN RADOMSKO
  TYSIĄCLECIA ST. 4/1,
  97-500 RADOMSKO
 • OFFICE IN TYCHY
  RYBNA ST. 59 B,
  43-100 TYCHY