Obsługa prawna w 34 państwach na 5 kontynentach!

Kancelaria zapewnia szeroki wachlarz usług z zakresu prawa sportowego oraz międzynarodowego – w szczególności w zakresie rozwiązywania sporów i windykacji zagranicznej oraz negocjacji umów o charakterze transgranicznym.

PUBLIKACJE

SPONSOROWANIE SPORTU A KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

2021-06-21 16:52

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał indywidualną interpretację podatkową, w której wskazał,  że koszty związane ze sponsorowaniem drużyny siatkarskiej co do zasady mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o PIT.

Organ podatkowy odwołał się do utrwalonego poglądu, zgodnie z którym do kategorii wydatków mających na celu osiągnięcie przychodów zalicza się między innymi koszty reklamy, w tym sponsoring.

Jednakże w myśl zasady ekwiwalentności świadczeń w odniesieniu do kosztów podatkowych, do kosztów uzyskania przychodów można wyłącznie zaliczyć koszt tzw. sponsoringu właściwego, w którym sponsorowany zobowiązuje się do świadczenia określonych usług reklamowych w zamian za świadczenie pieniężne sponsorującego. Ponadto organ wskazał, iż taki wydatek można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wyłącznie do wysokości równowartości ceny za reklamę sponsora. Jeżeli więc świadczenie sponsorowanego nie jest ekwiwalentne (tj. wartość usług reklamowych świadczonych przez sponsorowanego jest niższa), to część wydatku na sponsoring, który nie znajduje pokrycia we wzajemnych usługach reklamowych, winien być traktowany jako darowizna i nie podlegać odliczeniu.

Równocześnie organ wskazał, iż strony powinny w sposób jak najbardziej szczegółowy opisać w wzajemne świadczenia w umowie sponsoringu. Ponadto, usługi reklamowe świadczone przez sponsorowanego winny zostać właściwie udokumentowane fakturą/rachunkiem sprzedaży usług reklamowych lub też innym dokumentem potwierdzającym wykonanie określonych usług reklamowych.

Omawiana interpretacja została wydana na kanwie sponsorowania przez indywidualnego przedsiębiorcę 3-ligowego klubu siatkówki. Niemniej jednak, w naszej ocenie ustalenia poczynione w tej interpretacji mogą być przydatne w celu oceny możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na sponsorowanie również innych dyscyplin sportowych.

PRO PUBLICO BONO

Zespół Kancelarii, poza codzienną działalnością, współorganizuje oraz uczestniczy w licznych akcjach charytatywnych, jak również świadczy pomoc prawną pro publico bono.

ZAŁOŻYCIEL

Maciej

Bałaziński

ZAŁOŻYCIEL / WSPÓLNIK ZARZĄDZAJĄCY
zobacz więcej

WSPÓLNICY

Urszula

Wach-Górny

RADCA PRAWNY
BIURO W KRAKOWIE
zobacz więcej

Katarzyna

Kempa-Tylus

RADCA PRAWNY
BIURO W RADOMSKU
zobacz więcej

RADCOWIE PRAWNI

Konrad Twardowski

RADCA PRAWNY
BIURO W KRAKOWIE
zobacz więcej

Karolina Letniowska

ADWOKAT
BIURO W GDAŃSKU
zobacz więcej

APLIKANCI

Krystian Nowak

APLIKANT RADCOWSKI
BIURO W KRAKOWIE
zobacz więcej

OF COUNSEL

Tomasz Bałaziński

RADCA PRAWNY
BIURO W TYCHACH
zobacz więcej

Piotr Ćwiertnia

ADWOKAT
BIURO W KRAKOWIE
zobacz więcej

PERSONEL ADMINISTRACYJNY

Joanna Szybiak

Kierownik Sekretariatu
Biuro w Krakowie
zobacz więcej

DANE KONTAKTOWE:

BIURO W KRAKOWIE

UL. PODZAMCZE 22/1,
31-003 KRAKÓW

(+48) 12 422 70 35
(+48) 12 422 70 35

 

Kancelaria jest otwarta w godzinach od 9.00 do 17:00, jednak można nas zastać w pracy również zdecydowanie później oraz stanowczo wcześniej.

napisz do nas

 • BIURO W GDAŃSKU
  UL. JAŚKOWA DOLINA 81,
  80-286 GDAŃSK
 • BIURO W RADOMSKU
  UL. TYSIĄCLECIA 4/1,
  97-500 RADOMSKO
 • BIURO W TYCHACH
  UL. RYBNA 59 B,
  43-100 TYCHY