Obsługa prawna w 34 państwach na 5 kontynentach!

Kancelaria zapewnia szeroki wachlarz usług z zakresu prawa sportowego oraz międzynarodowego – w szczególności w zakresie rozwiązywania sporów i windykacji zagranicznej oraz negocjacji umów o charakterze transgranicznym.

AKTUALNOŚCI

WyrokTSUE w sprawie krajowych federacji sportowych

2021-02-05 16:03

Dnia 3 lutego 2021 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w trybie odpowiedzi na pytania prejudycjalne odnośnie możliwości stosowania dyrektywy w sprawie zamówień publicznych (2014/24/UE) do krajowych federacji sportowych.

 

Wyrok ten został wydany w oparciu o przepisy regulujące działalność Włoskiej Federacji Piłkarskiej (FIGC) oraz Włoskiego Komitetu Olimpijskiego (CONI).

 

TSUE dokonał wykładni pojęcia podmiotu prawa publicznego oraz kwestii nadzoru nad takim podmiotem przez organ administracji publicznej lub inny podmiot prawa publicznego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 w/w dyrektywy.

 

TSUE uznał, iż jeżeli krajowa federacja sportowa prowadzi działalność leżącą w interesie ogólnym, jaką jest sport, powierzoną jej przez prawo krajowe w ramach zadań publicznych, a powierzone zadania publiczne zostały wyczerpująco zdefiniowane w prawie krajowym, to może być ona uznana za podmiot prawa publicznego. Pojęcie to powinno być bowiem interpretowane w sposób funkcjonalny.

 

Nie ma przy tym znaczenia, że federacja:

✔️  ma formę prawną stowarzyszenia prawa prywatnego i że jej utworzenie nie wynika z formalnego aktu ustanawiającego organ administracji publicznej,

✔️  wykonuje również inną działalność niż ta mająca na celu zaspokojenie potrzeb leżących w interesie ogólnym, nawet jeśli ta druga działalność jest mało istotna,

✔️  ma zdolność do samofinansowania.

 

Ponadto, w celu ustalenia, czy krajowa federacja sportowa podlega nadzorowi organu administracji publicznej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 dyrektywy, konieczna jest analiza poszczególnych uprawnień przyznanych takiemu organowi względem federacji.

 

TSUE orzekł, iż mamy do czynienia z takim nadzorem jedynie wówczas, gdy z analizy wszystkich przysługujących uprawnień wynika, że istnieje aktywna kontrola nad zarządzaniem krajową federacją sportową, tj. gdy organ ten jest w stanie narzucić federacji szczegółowe i daleko idące zasady bieżącego zarządzania (choćby w zakresie poszukiwania oszczędności, rentowności, racjonalności) umożliwiające wywieranie wpływu na decyzje federacji w dziedzinie zamówień publicznych.

 

W razie zainteresowania powyższym tematem zachęcamy do kontaktu z Kancelarią.

PRO PUBLICO BONO

Zespół Kancelarii, poza codzienną działalnością, współorganizuje oraz uczestniczy w licznych akcjach charytatywnych, jak również świadczy pomoc prawną pro publico bono.

ZAŁOŻYCIEL

Maciej

Bałaziński

ZAŁOŻYCIEL / WSPÓLNIK ZARZĄDZAJĄCY
zobacz więcej

WSPÓLNICY

Urszula

Wach-Górny

RADCA PRAWNY
BIURO W KRAKOWIE
zobacz więcej

Katarzyna

Kempa-Tylus

RADCA PRAWNY
BIURO W RADOMSKU
zobacz więcej

APLIKANCI

Krystian Nowak

APLIKANT RADCOWSKI
BIURO W KRAKOWIE
zobacz więcej

Konrad Twardowski

APLIKANT RADCOWSKI
BIURO W KRAKOWIE
zobacz więcej

Karolina Letniowska

APLIKANT ADWOKACKI
BIURO W GDAŃSKU
zobacz więcej

OF COUNSEL

Tomasz Bałaziński

RADCA PRAWNY
BIURO W TYCHACH
zobacz więcej

Piotr Ćwiertnia

ADWOKAT
BIURO W KRAKOWIE
zobacz więcej

DANE KONTAKTOWE:

BIURO W KRAKOWIE

UL. PODZAMCZE 22/1,
31-003 KRAKÓW

(+48) 12 422 70 35
(+48) 12 422 70 35

 

Kancelaria jest otwarta w godzinach od 9.00 do 17:00, jednak można nas zastać w pracy również zdecydowanie później oraz stanowczo wcześniej.

napisz do nas

 • BIURO W GDAŃSKU
  UL. ŻAGLOWA 11,
  80-560 GDAŃSK
 • BIURO W RADOMSKU
  UL. TYSIĄCLECIA 4/1,
  97-500 RADOMSKO
 • BIURO W TYCHACH
  UL. RYBNA 59 B,
  43-100 TYCHY