Fundacja Jakuba Błaszczykowskiego „Ludzki Gest”


Kancelaria wspomaga również Fundację Jakuba Błaszczykowskiego „Ludzki Gest”. Fundacja ta została założona z inicjatywy piłkarza Jakuba Błaszczykowskiego. Głównym celem jej dziania jest pomaganie dzieciom i młodym ludziom, którzy potrzebują wsparcia oraz kształtowanie pożądanych postaw wśród dzieci i młodzieży poprzez wspieranie ich rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem kultury fizycznej.

Więcej informacji dotyczących działalności Fundacji znaleźć można pod adresem: 

https://www.facebook.com/FundacjaLudzkiGest