Konrad Twardowski - aplikant radcowski

W 2017 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji  Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę magisterską dot. wpływu swobód unijnych na sport obronił w Katedrze Prawa Europejskiego UJ. W 2015 ukończył studia na kierunku Stosunki Międzynarodowe specjalizacja Dyplomacja Współczesna na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 2018 roku rozpoczął aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Z Kancelarią współpracuje od września 2015 roku.

Specjalizuje się w prawie cywilnym.

Włada biegle językiem angielskim oraz szkoli się w zakresie języka francuskiego.