Joanna Franik - asystent


Pełni rolę asystentki w Kancelarii.