specjalizacje

 • prawo sportowe
 • umowy
 • prowadzenie spraw sądowych
 • ochrona dóbr osobistych i wizerunku
 • obsługa spółek oraz stowarzyszeń i fundacji
 • prawo gospodarcze
 • prawo nieruchomości
 • prawo europejskie
 • prawo pracy
 • prawo rodzinne
 • prawo autorskie