prawo autorskie

Kancelaria zajmuje się świadczeniem usług prawnych w zakresie ochrony praw autorskich. Posiadamy doświadczeniem w sporządzaniu i opiniowaniu umów dotyczących przeniesienia praw autorskich, w tym w szczególności w związku z projektami architektonicznymi oraz filmowymi.