prawo pracy

Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz pracodawców oraz pracowników, zarówno w ramach indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy.

Zajmujemy się doradztwem w zakresie sporządzania, zawierania, wypowiadania oraz rozwiązywania umów o pracę, jak również dochodzenia roszczeń związanych z niezgodnym z prawem zakończeniem stosunku pracy. Reprezentujemy też naszych Klientów w sprawach z zakresu dyskryminacji, molestowania oraz mobbingu w pracy.