prawo europejskie

Ze względu na szeroko zakrojoną współpracę Kancelarii z podmiotami zagranicznymi, zajmujemy się również postępowaniami związanymi z praktycznym zastosowaniem prawa europejskiego, w tym postępowań dotyczących wykonalności orzeczeń sądów zagranicznych oraz zmierzających do uzyskania Europejskiego Nakazu Zapłaty.