prawo nieruchomości

Kancelaria zajmuje się szeroko pojętym prawem nieruchomości. Nasze zainteresowanie obejmuje zarówno sprawy z zakresu prawa rzeczowego, jak i prawa zobowiązań.

Posiadamy doświadczenie w obsłudze pośredników w handlu nieruchomościami, jak również zarządców nieruchomości. Z powodzeniem prowadzimy sprawy związane z uzyskiwaniem odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego, jak również postępowania eksmisyjne z lokalu mieszkalnych i użytkowych.

Zajmujemy się również sporządzaniem i opiniowaniem umów najmu, dzierżawy oraz sprzedaży nieruchomości. Ponadto, na zlecenie Klientów sporządzamy due dilligence nieruchomości.