prawo gospodarcze

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie prowadzenia postępowań sądowych z udziałem podmiotów gospodarczych, jak również zapewnia pełną obsługę prawną prowadzonej działalności gospodarczej. Zajmujemy się sporządzaniem umów, ogólnych warunków umownych, jak również prowadzeniem postępowań upadłościowych.

Kancelaria zajmuje się również prowadzeniem spraw dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji oraz dochodzeniem roszczeń związanych z ich popełnieniem.

Prowadzimy również postępowania związane z upadłością konsumencką.