obsługa spółek oraz stowarzyszeń i fundacji


Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną spółek oraz stowarzyszeń i fundacji. Do świadczonych usług należy sporządzanie i opiniowanie aktów założycielskich, jak również prowadzenia postępowań rejestrowych, w tym rejestrację podmiotów oraz dokonywanie zmiany w rejestrach sądowych.

Kancelaria posiada również doświadczenie w przeprowadzaniu badań due dilligence spółek, w tym klubów sportowych.