ochrona dóbr osobistych i wizerunku

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem postępowań z zakresu ochrony dóbr osobistych, w tym w szczególności z zakresu ochrony wizerunku. Zapewniamy przygotowanie i opiniowanie umów mających za przedmiot udzielenie praw do wizerunku, jak również prowadzenie postępowań dotyczących ochrony dóbr osobistych oraz dochodzenia zapłaty zadośćuczynienia.