umowy

Kancelaria zapewnia opracowywanie oraz opiniowanie umów zarówno dla Klientów prowadzących działalność gospodarczą, jak również dla Klientów będących konsumentami. Ponadto, Kancelaria zapewnia pomoc w dochodzeniu roszczeń z umów, w tym dochodzenie zapłaty zaległego wynagrodzenia, odszkodowań, kar umownych oraz roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji.

W naszej działalności opracowaliśmy i opiniowaliśmy między innymi umowy agencyjne, najmu, sprzedaży praw autorskich, powierniczej sprzedaży udziałów spółek prawa handlowego, pośrednictwa w handlu nieruchomościami, jak również umowy z zakresu prawa sportowego.