Katarzyna Kempa-Tylus - radca prawny

W 2011 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę magisterską obroniła w Katedrze Kryminologii WPiA UJ. Absolwentka Podyplomowych Studiów Akademia Spółek organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie rozpoczęła w 2012 roku, natomiast w 2015 roku zdała egzamin radcowski, uzyskując tytuł zawodowy radcy prawnego. 

Z Kancelarią współpracuje od momentu jej założenia. W latach 2011 - 2013 pracowała w Kancelarii Radców Prawnych Kania Stachura Bałaziński Toś s.c. w Krakowie.

Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz gospodarczym i handlowym. Uczestniczy w opracowywaniu pism procesowych oraz przygotowaniem projektów umów, ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów w obrocie gospodarczym. Zastępuje Klientów Kancelarii przed sądami. 

Włada biegle językiem angielskim.