Maciej Bałaziński - radca prawny

Studiował prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę magisterską obronił w Katedrze Prawa Europejskiego. W tym zakresie ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W latach 2001-2002 pracował w spółce ComArch S.A., następnie w latach 2002-2005 pracował w Kancelarii Adwokackiej Praski i Współpracownicy, uczestnicząc w obsłudze prawnej spółek z grupy TELE-FONIKA oraz klubu sportowego Wisła Kraków S.S.A.

Od 2005 członek ISLA (International Sports Lawyers Association) – szwajcarskiego Stowarzyszenia Prawników Prawa Sportowego. W latach 2006-2007 pracował w Kancelarii Sobczyk i Współpracownicy.

Od 2008 roku wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Kania Stachura Bałaziński Toś.

Od 2013 roku prowadzi kancelarię Kancelaria Prawna Maciej Bałaziński i Współpracownicy, współpracującej z grupą ETL na terenie Polski.

Przez dwie kadencje członek Wydziału Dyscypliny Polskiego Związku Piłki Nożnej, członek Izby do spraw Rozpatrywania Sporów Sportowych przy Polskim Związku Piłki Nożnej, Komisji Prawnej przy Polskim Komitecie Olimpijskim. Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Od 2015 roku członek Sekcji Prawa Sportowego Instytutu Allerhanda - niezależnego ośrodka zaawansowanych studiów prawniczych. 

W 2016 roku ukończył prestiżowe szkolenie UEFA Football Law Programme organizowane przez Unię Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA).

Specjalizuje się w prawie sportowym, marketingu sportowym, reprezentowaniu stron przed sądami powszechnymi oraz polubownymi w kraju i za granicą (Sądy Polubowne przy FIFA i FIBA, Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie), zagadnieniach związanych z ochroną dóbr osobistych, prawie pracy oraz prawie unijnym.

Włada językiem angielskim i niemieckim.