prowadzenie spraw sądowych

Kancelaria w ramach swojej działalności zapewnia swoim Klientom pomoc w  prowadzeniu postępowań sądowych, zarówno w sprawach cywilnych, jak i gospodarczych oraz administracyjnych. Kancelaria zapewnia również zastępstwo w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających.

Między innymi, reprezentowaliśmy z sukcesem naszych Klientów w procesach windykacyjnych, eksmisyjnych, jak również dotyczących niewywiązania się z obowiązków umownych oraz odszkodowań za pozaumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego, z tytułu naruszenia dóbr osobistych, czy niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę. Kancelaria zajmuje się również zastępstwem w sprawach rodzinnych, tj. w postępowaniach rozwodowych, alimentacyjnych, czy dotyczących podziału majątku dorobkowego.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed organami związków sportowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych oraz w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych.